۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
رویدادهای ویژه
برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات سراسری
برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات سراسری برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات سراسری شامل(مسابقات: قرآن ؛ غدیر ؛ اذان) ویژه ی کارکنان راه آهن ج.ا.ا واعضای محترم خانواده آنان

                                       این قرآن به راهی هدایت می‏کند که مستقیم ترین راههاست،و به مؤ منانی که عمل صالح انجام می‏دهند بشارت می‏دهد.                                                                                              «بخشی ازآیه 9سوره اسراء»

 

«بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)در محفل انس باقرآن کریم18/3/95»

برکات قرآن برکات بی انتهایی است.

در قرآن و با قرآن عزت هست؛قدرت هست؛پیشرفت هست؛رفاه مادی هست؛تعالی معنوی هست؛گسترش فکر و عقیده هست؛شادی وسکینه روح هست.

 

مقدمه:

برگزاری مسابقات حفظ،قرائت  و درک  مفاهیم قرآن کریم از جمله برنامه های دیرپایی است که در حوزة ترویج آموزه های دینی و قرآنی در سراسر راه آهن به منظور فراهم آوردن زمینه ای جهت انس و درک  بیشتر کارکنان با مصحف انسان ساز قرآن کریم  و مفاهیم  تعالی بخش آن و همچنین  نشر و بسط فضای معنوی و عطرآگین قرآن در محیط های کاری  همواره مورد اهتمام متولیان و مسئولین محترم راه آهن بوده است.

با مروری بر تجربه یازده(11) دوره برگزاری مسابقات قرآن کریم دستورالعمل برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم درشرکت راه آهن ج.ا.ا،هماهنگ با آیین نامه مسابقات قرآن و مراکزحوزه های  قرآنی و با کمک وهمکاری کارشناسان خبره داخلی و بیرون از سازمان،تدوین گردیده و قابل اجرا در سراسر شبکه ریلی کشور می باشد.

اهداف :

1- ارتقای سطح فرهنگ قرآنی واسلامی واعتلای اخلاق و ایمان دینی میان کارکنان و اعضای محترم خانواده ها

2- تقویت وجدان کاری و روح سلامت اداری و بنیه اعتقادی در جهت نیل به اهداف شرکت

3-شناسایی و معرفی استعدادهای برجسته و نخبگان قرآنی به جامعه قرآنی کشور و تشویق آنان

 

1- شرایط عمومی مسابقه: (ویژه همکاران)

1/1-کلیه برادران و خواهران شاغل و اعضای محترم خانواده آنان در سراسر راه آهن (روزمزد، رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین، ثابت شرکتی وپیمانکاری و پلیس راه آهن و همچنین سایر شرکتهای وابسته به راه آهن) می‌توانند در این دوره از مسابقات شرکت نمایند. (کلیه شرکت‌کنندگان باید دارای‌ معرفی نامه از محل خدمت خود باشند)

1/2- اسامی علاقه‌مندان به شرکت در مسابقه باید مطابق فرم پیوست،توسط امور اداری متقاضیان تکمیل و به ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی مرکز ارسال شود.ادارات کل مناطق پس از جمع بندی لیست کلی،نسبت به ارسال اسامی کلی شرکت کنندگان به ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی مرکز و در زمان تعیین شده،مطابق جدول مشخصات شرکت کنندگان که در انتهای دستورالعمل مشخص شده است، اقدام نمایند.

1/3- خواهران مجاز به شرکت در رشته‌های قرائت(تحقیق- ترتیل) نمی‌باشند.

1/4- کلیه شرکت کنندگان فقط در یکی از رشته‌های مسابقه می توانند شرکت نمایند.

1/5- کسانی که در دوره‌های قبل،در یکی از رشته ها رتبه‌ اول را کسب نموده‌اند،تنها مجاز به شرکت در رشته‌های دیگرویا سطوح بالاتر (رشته حفظ) میباشند.

1/6- کسانی  که در دوره‌های قبل،درسطوح مختلف رشته‌ حفظ،رتبه اول را کسب نموده‌اند،جهت شرکت در دوره های بعدی تنها مجاز به شرکت در  سطح بالاترحفظ می‌باشند.

«مثال: رتبه اول حفظ 3جزء دردوره قبل،تنها می‌تواند در رشته حفظ5 جزء و بالاتر شرکت نماید.»

2- نحوه برگزاری مسابقه:

2/1-مسابقه در رشته‌های قرائت تحقیق،قرائت ترتیل،حفظ،درک مفاهیم و مسابقه غدیر(1-حفظ خطبه غدیر2-پاسخ به سؤالات طرح شده غدیر) واذان برگزار می‌شود.

2/2- تمامی رشته ها بجز مسابقه کتبی غدیر در دو مرحله (مقدماتی و نهائی) برگزار می‌شود.

2/3- مرحله مقدماتی رشته های قرائت(تحقیق،ترتیل)وسطوح مختلف حفظ«برادران و خواهران »توسط ادارات کل مناطق راه آهن با همکاری تیم داوری منتخب شامل( نماینده مرکز آموزش وتحقیقات؛نماینده ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی؛نماینده دفتر روابط عمومی و داوران دعوت شده از قاریان مطرح استان مربوطه و...) برگزار می گردد.  

 

 

                              

ردیف

شرکت کننده

رشته

نمره کل

حدنصاب نمره کسب شده

تعداد نفرات مجاز

1

کارکنان

حفظ

200

150و بالاتر

3 نفر

2

اعضای خانواده

//

200

//

2 نفر

3

کارکنان

قرائت (تحقیق وترتیل)

100

75 وبالاتر

3نفر

4

خانواده(فرزند پسر)

قرائت (تحقیق وترتیل)

100

75 وبالاتر

2نفر

5

کارکنان

اذان

100

75 به بالا

یک نفر

6

کارکنان

درک مفاهیم

-----

80٪ نمرات

مشمولین حد نصاب نمره کسب شده

7

کارکنان

حفظ خطبه غدیر

-----

ا80٪ نمرات

3نفر افرادی که بالاترین

نمرات راکسب کنند

8

خانواده(همسر وفرزندان)

حفظ خطبه غدیر

-------------

ا80٪ نمرات

3نفر افرادی که بالاترین

نمرات راکسب کنند

9

کارکنان

سئوالات غدیرشناسی

100

90٪ نمرات

3نفر به قید قرعه(نهایی)

 

خانواده

سئوالات غدیرشناسی

100

90٪ نمرات

3نفر به قید قرعه(نهایی)

 2/4- از بین شرکت کنندگان مرحله مقدماتی حفظ،قرائت و درک مفاهیم که حدنصاب نمره به شرح ذیل را کسب کنند،جهت حضور درمرحله نهائی معرفی گردند.

 

2/5- مرحله مقدماتی رشته های حفظ،قرائت (تحقیق وترتیل)ومفاهیم برادران در روز تعیین شده از سوی ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی مرکز به صورت متمرکز به صورت سراسری و با همکاری تیم های تعیین شده در ادارات کل مناطق برگزار می‌گردد.

2/6- محل برگزاری مسابقه در هر اداره کل با هماهنگی ادارات مربوطه می‌باشد.

2/7- روابط عمومی ناحیه موظف به تهیه فیلم تلاوت شرکت کنندگان (قاریان وحافظان)و عکس می باشد ونسبت به ارسال آن به ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی در اسرع وقت اقدام نمایند.

2/8- ناظرین محترم موظف به کنترل مدارک شرکت کنندگان و ایجاد نظم در برگزاری تلاوت‌ها براساس لیست ثبت نام داوطلبین می‌باشد.

2/9-مرکز آموزش وتحقیقات جهت هماهنگی لازم در خصوص صدور کارنامه آموزشی برای شرکت کنندگان در همه رشته ها که در مرحله اول حدنصاب نمرات راکسب کرده اند،مطابق(بند 2/4جدول حنصاب نمرات،موضوع نحوه برگزاری مسابقه) اقدام لازم معمول فرمایند.

 

3-بخش ها و رشته های مسابقات:

الف)بخش شفاهی شامل رشته های:

1-رشته های قرائت تحقیق و ترتیل(فقط برادران )شامل کلیه همکاران و فرزندان پسر

1-1رشته حفظ خطبه نامه غدیر(خواهران وبرادران)شامل کلیه کارکنان واعضای محترم خانواده آنان می باشد   

2-حفظ 1جزء-3جزء-5جزء-10جزء-20جزء-30جزء( کلیه برادران وخواهران) شامل همکاران واعضای خانواده

3-اذان(دستورالعمل آن به طور مجزا در انتها آمده است)

ب)بخش کتبی شامل رشته های:

1- درک مفاهیم          2-مسابقه غدیر(سئوالات غدیر شناسی)

4- زمان و مکان برگزاری مسابقه:

4/1- مرحله مقدماتی مسابقه در مورخ  25/ 4/97 لغایت  27/4 /97 در مرکز و ادارات کل مناطق به طور همزمان با همکاری نمایندگان و تیم داوری مسابقات برگزارمی گردد.

4/2- لیست تمامی شرکت کنندگان  درکلیه رشته ها و ذکر اسامی برندگان مرحله مقدماتی مطابق جدول مشخصات خواستاری  باید حداکثر تا تاریخ  24/ 4/1397 به ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی مرکز ارسال گردد.

4/3- مرحله نهائی مسابقات سراسری   8/6/1397 لغایت 10/6/97  برگزار خواهد شد؛ محل آن متعاقبا اعلام می گردد.

3-4-  نحوه برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات کتبی رشته(درک مفاهیم قرآن کریم) ومسابقه سئوالات غدیر شناسی وساعت آن به صورت مجزا و متعاقبا اعلام خواهد شد.

5-نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی:

5/1-انجام امورتبلیغاتی واطلاع رسانی توسط ستادهماهنگی تبلیغات اسلامی با همکاری دفتر روابط عمومی صورت می پذیرد.

5/2-پوستر و اطلاعیه های مربوط به برگزاری مسابقه توسط دبیرخانه ستادهماهنگی تبلیغات اسلامی طراحی و به نواحی ارسال خواهد شد.

5/3-ارسال بخشنامه مبنی بر برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن از طریق ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی انجام می شود.

 

6- ضوابط شرکت کنندگان:

6/1-نفرات اول مسابقات در رشته های قرائت تحقیق،حفظ و مفاهیم وسایر رشته ها،مطابق مفاد بندهای شرایط عمومی مسابقه مجاز به شرکت در دوره دوازدهم  نمی باشند.

6/2-هر شرکت کننده می‌تواند در یکی از رشته های قرائت تحقیق یا قرائت ترتیل؛حفظ؛درک مفاهیم ویا مسابقات غدیر و اذان،شرکت نماید.

6/3-کلیه متقاضیان شرکت درمسابقات،بایدمدارک احرازهویت خودرا به شرح ذیل هنگام‌شرکت درمرحله مقدماتی به ناظرین مسابقه  درهر ناحیه تسلیم نمایند.(کپی‌شناسنامه،کپی کارت ملی) و مدرک احراز هویت شغلی(معرفی‌نامه از محل خدمت و ارائه کارت پرسنلی)

6/4-رشته درک مفاهیم قرآن به صورت مشترک(برادران وخواهران)برگزار می گردد.

 

7- مبنای مسابقات در رشته‌های اعلام شده:

7/1-رشه حفظ در6 سطح مختلف برگزار می گردد.(1جزء-3جزء-5جزء-10جزء-20جزء-30جزء)

تبصره: به نفرات اول هررشته جوایز نقدی ونفرات دوم وسوم هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد

-        نوع جوایز برندگان در رشته حفظ باتوجه به میزان حفظ تعیین می گردد.(هر جزء یک میلیون ریال برای نفر اول،به مبنای جوایز در نظر گرفته شده اضافه می گردد و رتبه های بعدی با 20در صد کسر احتساب خواهد شد)  

7/2- قرائت تحقیق و ترتیل از کل قرآن کریم براساس قرعه انتخابی توسط تیم داوری تعیین می گردد.    

7/3- مبنای رشته درک مفاهیم،از کتاب اصول عقاید (نبوت) از مجموعه کتابهای استاد قرائتی  می‌باشد .

7/4-تعدادبرندگان مرحله نهائی ومقدماتی مسابقات سراسری درهر رشته شامل:همکاران3 نفر واعضای خانواده ها2 نفر

7/5-اعتبارات مورد نیاز برگزاری مرحله مقدماتی توسط ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی اخذ گردیده و از طریق دفتر برنامه ریزی و بودجه به کلیه ادارات کل مناطق واگذار گردید.

تبصره: کلیه شرکت کنندگان ادارات کل و دفاتر ادارات مرکزی پس از طی مراحل ثبت نام از طریق ادارات کل و یا دفاتر مربوطه نسبت به ارسال لیست اسامی کلیه رشته ها به ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی تا قبل از تاریخ مرحله مقدماتی اقدام نمایند.

v   ارسال مشخصات زیر به ستا هماهنگی تبلیغات اسلامی به صورت مجزا ومطابق جداول زیر ضروری می باشد.

ردیف

 نام ونام                                                    خانوادگی

        نام پدر

      شماره شناسنامه

 همکار

     تاریخ تولد به سال/ محل تولد

   آخرین مدرک تحصیلی

وضعیت تاهل

 

 

 

 

 

 

 

 

v     فرم ثبت نام(لیست کلی شرکت کنندگان)

 

فرم مشخصات نفرات برتر وراه یافته به مرحله نهایی 

      وضعیت استخدامی

      پست سازمانی

     اداره کل محل خدمت

کدملی

      کد انحصاری

      تلفن ثابت وهمراه

       رشته مورد نظر

       امتیاز و رتبه نفرات در مرحله مقدماتی

 

 

 

 

 

 

 

 

1394/09/04 تاریخ بروزرسانی :
372 تعداد بازدید :
کليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal