۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۰ فروردين

نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقي 1منو افقي 1
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
نقشه سايت
Collapse منوي افقيمنوي افقي
پرتال استاني راه آهن آذربايجان
رديابي واگن
برنامه حركت قطار هابهار97
پيشنهاد،انتقادو شكايت
ملاقات عمومي مدير كل
Collapse منو عموديمنو عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي اداره كل راه آهن آذربايجان</span>معرفي اداره كل راه آهن آذربايجان
درباره اداره كل
ساختار و چارت سازماني
معرفي مدير كل
منشور اخلاقي
سند چشم انداز،مامويت و ارزشهاي اداره كل
بيانيه توافق سطح خدمت در سايت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافري</span>خدمات مسافري
قوانين و مقررات
خريد اينترنتي بليط قطار
برنامه حركت قطار ها
آژانسهاي همكار آذربايجانشرقي و ارديبل
آژانسهاي همكار آذربايجانغربي و كردستان
برشور خريد اينترنتي بليط
قوانين ايستگاهها
قوانين گمركي
قوانين گذرنامه
حقوق مسافر
قوانين توشه و بارمسافر
برنامه قطاردانشگاه شهيد مدني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات باري</span>خدمات باري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات</span>قوانين و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات باري- بين المللي</span>قوانين و مقررات باري- بين المللي
COTIF
RIV
SMGS
PGW
قوانين و مقررات باري- داخلي
فرمها
تعرفه هاي حمل بار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارات تابعه</span>ادارات تابعه
مديران و روساي واحدهاي اداره كل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش </span>آموزش
آموزش نمايندگي هاي فروش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش همكاران</span>آموزش همكاران
استفاده از سايت اداره كل بدون نياز به اتصال به اينترنت
مخاطرات امنيتي ايميل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماي خريد بليط قطار</span>راهنماي خريد بليط قطار
آموزش خريد اينترنتي بليط
خريد از طريق موبايل بليط قطار(هم قطار)
خريد از طريق مراكز فروش (آژانسها)
روش خريد بليط قطار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرايند هاي رو به مردم</span>فرايند هاي رو به مردم
اخذ انواع مجوز
فراينداستعلام
فرايند خريد بليط
فرايند رسيدگي به شكايات
فرايند مناقصه
فراينداخذمجوز فيلمبرداري
فرايندملاقات با مديركل محترم
بار صادراتي به تركيه
بار وارداتي از تركيه
پذيرش و انجام كارآموزي
مجوز احداث درحريم ايستگاهها
صدورمجوز عكاسي و بازديد
احداث بنا و ديواركشي در محدوده 47 تا 117 متري
مجوز عبور تاسيسات به موازات خط در محدوده ي نظارتي
مجوز عبور تاسيسات از زير خط
مجوز عبور از روي از روي خط (گذرگاه موقت)
تامين واگن و هزينه حمل و نقل ريلي بار
دريافت نظرات ازمسافران و خدمات حين سفر
فرايند كارآموزي
فرايندبارگيري و اعزام واگنهاي باري
فرايندتخليه و اعزام واگنهاي باري
Collapse پرسش هاي متداولپرسش هاي متداول
پرسشهاي متداول امور مسافري
پرسش هاي متداول
تماس با ما
موجودي بليط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينكهاي مرتبط</span>لينكهاي مرتبط
اداره كل هواشناسي استان آذربايجانشرقي
فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز
شركت حمل و نقل ريلي رجا
اداره كل راه و شهر سازي استان آذربايجانشرقي
استانداري استان آذربايجانشرقي
اداره كل آزمايشگاه فني و مكانيك خاك آذربايجانشرقي
مشاهده سوابق بيمه تامين اجتماعي
پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات
مزايده ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصات</span>مناقصات
آگهي مناقصه عمليات آبرساني ايستگاه تبريز
آگهي مناقصه يك مرحله اي تبديل حوزه مديريت استگاه تبريزبه سالن VIP
آگهي مناقصه يك مرحله اي تعميرونگهداري 8دستگاه لكوموتيو برقيRC4
نظرسنجيکليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal